lördag 28 januari 2012

Livsglädje

När solen låter sina första varma
strålar leta sig ner genom
molnen,
ner till vår jord som ligger i 
dvala

När saven rinner till från trädets inre
och ger näring till de yttersta 
grenarna som bär knoppar, 
färdiga att slå ut-

Då den första sömniga flugan slött
sträcker ut sina spröda vingar 
och klumpigt slår mot det 
ännu vinterstängda fönstret.

När de flitiga myrorna går sin första
parad,
mellan altanens grönmålade
plattor

När småfåglarna som troget satt
och väntade på talgbollen
flyger mot himmelen
och sjunger sitt tack

När barnen jollrar, skrattar och ler
och på manna och pappa
så kärleksfullt ser

Vem kan då vara lyckligare än jag

94-04-10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar